Mars

Các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ chi tiết về cách mà âm thanh hoạt động ở từng thời điểm và địa điểm khác nhau trên Sao Hỏa, và kết quả rất khác so với những gì chúng ta vốn quen thuộc trên Trái Đất.

nova

Một ngôi sao mờ trên bầu trời đêm cách Hệ Mặt Trời của chúng ta 3.000 năm ánh sáng có thể sẽ sớm nhìn thấy được bằng mắt thường lần đầu tiên kể từ năm 1946 - và bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên bầu trời đêm.

Venus

Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết họ đã mất liên lạc với tàu không gian Akatsuki đầy dũng cảm đang thăm dò Sao Kim.

GRB explosion

Sau Big Bang, vũ trụ chủ yếu bao gồm hydro và một số nguyên tử heli. Đây là những nguyên tố nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn. Hầu hết các nguyên tố nặng hơn heli đã được tạo ra trong 13,8 tỷ năm giữa Big Bang và hiện tại.

JADES-GS-z14-0

Kính thiên văn không gian James Webb (JWST) đã phát hiện ra hai thiên hà sớm nhất và xa nhất trong vũ trụ, tồn tại ở thời điểm chỉ 300 triệu năm sau Big Bang. Việc phát hiện các thiên hà còn sớm hơn thế có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra.