Black Hole

Việc tìm thấy một lỗ đen siêu nặng trong một thiên hà tương đối nhỏ có thể giúp các nhà thiên văn làm sáng tỏ bí ẩn xung quanh cách mà các lỗ đen lớn nhất này phát triển.

Solar flare

Trận bão địa từ lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử đã xảy ra cách đây hơn 150 năm. Bây giờ, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà Mặt Trời hoạt động dữ dội nhất khác.

Milky Way

Các ngôi sao là những nhà máy khổng lồ tạo ra hầu hết các nguyên tố trong vũ trụ - bao gồm những nguyên tố tạo nên chúng ta và trong những mỏ kim loại của Trái Đất. Nhưng việc xản xuất như vậy của các sao thay đổi ra sao theo thời gian?

Supernova and life

Một mối quan hệ đáng chú ý giữa số lượng các sao phát nổ dưới dạng supernova ở gần chúng ta và sự sống trên Trái Đất vừa được phát hiện.

Red Supergiant

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã trực tiếp nhìn thấy kết cục đầy kịch tính trong vòng đời của một sao siêu khổng lồ đỏ, chứng kiến sự tự hủy diệt nhanh chóng của ngôi sao và giây phút cuối cùng trước khi nó sụp đổ trong một supernova loại II.