Tiến sĩ Brett Carter thuộc Trung tâm nghiên cứu RMIT SPACE cùng nhóm của ông ở RMIT, Đại học Boston và Đại học Dartmouth phát hiện ra rằng các gián đoạn điện ở khu vực xích đạo gây ra bởi các biến động từ không gian có thể đe doạ điện lưới ở khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Châu Phi và Nam Mỹ - những nơi mà việc bảo vệ cơ sở hạ tầng về điện khỏi các chấn động từ không gian còn chưa được ưu tiên.

 

 

"Những chấn động lớn từ không gian đã từng phá hoại điện lưới ở Bắc Mỹ  và châu Âu, nhưng chúng tôi đã phát hiện rằng dù ít khi được cảnh báo, các biến động nhỏ hơn vẫn tấn công khu vực xích đạo thường xuyên hơn những gì đã biết trước đây," Carter nói. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các vùng gần xích đạo hơn có những vụ phiền phức ở cơ sở hạ tầng điện lưới phần lớn bị bỏ qua."

"Nghiên cứu trước đây đã tập trung vào những cơn bão địa từ nghiêm trọng, chẳng hạn như sự kiện hồi năm 1989 đã khiến hàng triệu người khắp Bắc Mỹ thiếu điện suốt 12 giờ liền. Điều mà dữ liệu lịch sử cho thấy trong nghiên cứu của chúng tôi là chúng ta không cần tới bão địa từ lớn để trải nghiệm những hiệu ứng tiêu cực này ở vùng xích đạo.

Từ nghiên cứu trước, chúng tôi biết rằng những chấn động nhỏ hơn có thể gây nên sự biến động trong giá bán điện do nó gây trở ngại cho việc theo dõi mức độ cung và cầu."

Phát hiện này đã được công bố online trên tạp chí địa vật lý Geophysical Research Letters, cho thấy các hiệu ứng của bão địa từ được khuếch đại bởi các dòng điện xích đạo - dòng chảy tự nhiên của điện nằm ở khu vực khoảng 100km phía trên bề mặt Trái Đất. Các dòng điện xích đạo dịch chuyển phía trên một khoảng rộng của châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á và phía Nam của Ấn Độ.

Carter cho biết các khu vực xích đạo của Trái Đất chưa được nghiên cứu kĩ và chúng nhạy cảm với những xung động đến từ không gian hơn so với những suy nghĩ trước đây. Điều này nhắc các nhà khoa học cần chú ý hơn tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tác động kinh tế gây ra đối với các nước gần xích đạo.

Bryan (VACA)
Theo Science Daily