Mọi thiên hà đều lớn lên nhờ nuốt lấy những mảnh vụn, khí và bụi trong không gian và cuyến hóa chúng thành những ngôi sao mới. Nhưng khi các thiên hà già đi và cứ lớn mãi lên, khả năng tạo sao của chúng giảm dần, và chúng cần tăng khối lượng bằng cách nuốt các thiên hà nhỏ hơn.

Một nghiên cứu mới khẳng định rằng thiên hà của chúng ta, Milky Way, đã đạt tới cực hạn của nó, nó không thể tiếp tục tạo thêm sao mới. Chúng ta cần phải ăn thịt những đồng loại vũ trụ của mình. Đó là một chiến thuật mà trên thực tế, sẽ tác động ngược lại hủy hoại chính chúng ta.

"Milky Way không còn hợp nhất với các thiên hà khác trong một thời gian dài nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy những tàn dư của tất cả các thiên hà đã bị chúng ta ăn thịt.", tiến sĩ Aaron Robotham, một nhà thiên văn học thuộc Trung tâm thiên văn vô tuyến quốc tế đang làm việc tại đại học Tây Australia giải thích.

Robotham dẫn đầu nghiên cứu về mô hình phát triển của hơn 22.000 thiên hà trong vũ trụ. Kết quả được công bố chi tiết trên "Báo cáo hàng tháng của Hội thiên văn hoàng gia".

"Chúng ta cũng sẽ ăn cả hai thiên hà lùn lân cận là Mây Magellan lớn và nhỏ, trong khoảng 4 tỷ năm nữa," Robotham bổ sung. Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ tiến tới việc va chạm với thiên hà Andromeda trong 5 tỷ năm nữa. Đây là một thiên hà có kích thước khoảng gấp đôi thiên hà của chúng ta.

Cuối cùng, 22.000 thiên hà trong vũ trụ sẽ sáp nhập thành chỉ còn vài thiên hà siêu khổng lồ. Nhưng đó sẽ là một chặng đường rất dài.

"Nếu bạn đợi thật sự rất rất rất lâu thì cuối cùng điều đó sẽ xảy ra, nhưng khi tôi nói rằng thật sự rất lâu, ý tôi là nó bằng nhiều lần tuổi của vũ trụ." Robotham nói.

Bryan (VACA)
Theo Space Daily