Một nhóm nghiên cứu quốc tế, dẫn đầu bởi các nhà vật lý từ Đại học Lund, đã xác nhận sự tồn tại của một nguyên tố mới có số nguyên tử 115. Thí nghiệm  được tiến hành tại trung tâm nghiên cứu GSI ở Đức. Kết quả xác nhận phép đo trước đây được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu ở Nga.

"Đây là một thí nghiệm rất thành công và là một trong những thí nghiệm quan trọng nhất trong lĩnh vực này trong những năm gần đây", ông Dirk Rudolph, giáo sư tại Khoa Vật lý nguyên tử tại Đại học Lund cho biết.

Bên cạnh những quan sát của nguyên tố hóa học mới, các nhà nghiên cứu cũng đã thu được thông tin cung cấp cho họ một cái nhìn sâu hơn vào cấu trúc và tính chất của hạt nhân nguyên tử siêu nặng.

Bằng cách bắn phá một lớp màng mỏng americium bằng các ion canxi, nhóm nghiên cứu đã có thể đo các photon trong liên kết với phân rã alpha của nguyên tố mới. Năng lượng nhất định của các photon phù hợp với năng lượng mong đợi của bức xạ tia X, đó là một dạng "dấu vân tay" của một nguyên tố.

Nguyên tố siêu nặng mới vẫn chưa được đặt tên. Một ủy ban gồm các thành viên của Hiệp hội Quốc tế về Vật lý và Hóa học Thuần túy và Ứng dụng sẽ xem xét những phát hiện mới để quyết định có nên đề xuất các thí nghiệm tiếp theo trước khi việc phát hiện ra nguyên tố mới được công nhận.

Bằng chứng mới cho nguyên tố hóa học với nguyên tử số 115 được trình bày trong tạp chí  khoa học The Physical Review Letters vào ngày 27 tháng Tám.

Chú thích:

1) Nguyên tố siêu nặng: là nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử bằng hoặc lớn hơn 103 (định nghĩa này vẫn chưa được thống nhất). Về lý thuyết, nguyên tử có càng nhiều proton thì nó càng nặng. Những nguyên tố siêu nặng này có hạt nhân tương đối ổn định trong quá trình phân rã.

2) Phân rã alpha: là một loại phân rã phóng xạ, trong đó hạt nhân nguyên tử phát ra hạt alpha ( hạt nhân của heli chứa 2 proton và 2 neutron) qua đó biến đổi (hay “phân rã”) hay làm giảm cả số hiệu nguyên tử lẫn số neutron đi 2 đơn vị. Như vậy, hạt sản phẩm là những nguyên tố mới với số nguyên tử thấp hơn.

Phương Anh, Gia Linh (VACA)
Theo Space Daily