Một bức hình mới được NASA thiết kế và công bố mô phỏng sơ qua các dự án trong tương lai của họ. Trong bức hình ta thấy các loại tàu không gian cùng mục đích tương lai của NASA về việc phóng chúng tới Mặt Trăng, các hành tinh và tiểu hành tinh, thậm chí cả các điểm LaGrange....

 

NASA vẫn đang lên kế hoạch và thảo luận với các đối tác quốc tế về những dự định này. Tuy nhiên, để thực hiện được chúng có lẽ sẽ mất tới 30 năm. Ở đây chúng ta chỉ tham khảo bức hình, nó cũng khá đẹp và thú vị.

Download bản pdf: http://www.nasa.gov/externalflash/human_space/human_space_flight.pdf

VACA
Nguồn: NASA