Planet Nine

Một nhóm nhỏ các nhà khoa học hành tinh từ Viện Công nghệ California (Caltech), Đại học Côte d'Azur và Viện Nghiên cứu Tây Nam vừa báo cáo về khả năng phát hiện Hành tinh thứ Chín. Họ đã công bố bài báo của mình trê arXiv và bài báo này đã được chấp nhận để đăng trên The Astrophysical Journal Letters.

Vào năm 2015, hai nhà thiên văn học tại Caltech đã phát hiện nhiều vật thể tập trung ở một khu vực xa hơn quỹ đạo của Sao Hải Vương, gần rìa của Hệ Mặt Trời. Sự tập trung vào một khu vực này, theo lý thuyết của họ, là do lực hấp dẫn từ một hành tinh chưa biết – một hành tinh sau này được gọi là Hành tinh thứ Chín (Planet Nine).

Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều bằng chứng về hành tinh này, tất cả đều là gián tiếp. Trong bài báo mới này, nhóm nghiên cứu báo cáo những gì họ mô tả là bằng chứng bổ sung hỗ trợ cho sự tồn tại của hành tinh.

Nghiên cứu này liên quan tới việc theo dõi chuyển động của các vật thể có chu kỳ dài xa hơn quỹ đạo của Sao Hải Vương và những chuyển động bất thường trong hành trình của chúng. Họ đã sử dụng những quan sát này để tạo ra nhiều mô phỏng máy tính, mỗi mô phỏng mô tả một kịch bản khác nhau (để giải thích cho những chuyển động bất thường đó).

Ngoài việc tính đến tác động của lực hấp dẫn từ Sao Hải Vương, nhóm nghiên cứu cũng bổ sung dữ liệu để tính đến thứ được gọi là lực triều thiên hà - sự kết hợp của các lực gây ra bởi những vật thể thuộc Milky Way nhưng ở ngoài Hệ Mặt Trời.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giải thích hợp lý nhất cho hành vi của những vật thể này là sự can thiệp từ lực hấp dẫn do một hành tinh lớn gây ra. Thật không may, các mô phỏng không phải là thứ có thể cho phép họ xác định chính xác vị trí của hành tinh.

Nhóm nghiên cứu thừa nhận rằng có thể có các lực khác giải thích cho hành vi mà họ đã mô phỏng, nhưng khả năng đó thấp hơn - có nghĩa là việc có một hành tinh nằm ở đó là kịch bản có nhiều khả năng nhất. Họ cũng lưu ý rằng thêm rằng bằng chứng (về Hành tinh thứ Chín, hoặc ngược lại là nó không tồn tại) sẽ sớm có khi Đài quan sát Vera Rubin ở Chile ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm sau theo dự kiến. Đài quan sát này sẽ được trang bị để tìm kiếm hành tinh dựa trên những tiêu chí nghiêm ngặt để xác minh sự tồn tại của nó.

Bryan
Theo Phys.org