M89 by Hubble

Khối cầu khổng lồ chứa 100 tỷ ngôi sao này là một thiên hà elip nằm cách chúng ta khoảng 55 triệu năm ánh sáng. Thiên hà Messier 89 (M89) này có dạng cầu khá hoàn hảo, một điều rất hiếm gặp đối với các thiên hà elip vốn có xu hướng dẹt hơn (như một hình elip). Tuy nhiên, có thể dạng cầu này chỉ là do góc nhìn của chúng ta từ Trái Đất.

Nhà thiên văn học Charles Messier đã phát hiện ra M89 vào năm 1781. Messier bắt đầu lập danh sách các đối tượng thiên văn sau khi ông nhìn nhầm một vật thể mở thành sao chổi Halley. Sau khi kiểm tra kỹ, ông nhận ra thứ ông quan sát thực ra là tinh vân Con Cua. Để giúp các nhà thiên văn khác không mắc sai lầm tương tự, ông đã quyết định lập danh sách những vật thể sáng có thể bị nhầm lẫn với sao chổi. Những quan sát của ông đã dẫn tới sự ra đời của danh mục toàn diện đầu tiên về các vật thể, được gọi là danh mục Messier. Messier 89 là thiên hà elip lớn cuối cùng mà Messier phát hiện, và là vật thể có dạng cầu hoàn hảo nhất trong số 110 đối tượng trong danh mục của ông.

R.T
Nguồn: NASA