Planet

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã công bố trên Annual Review of Astronomy and Astrophysics (Tạp chí xuất bản hàng năm về Thiên văn học và Vật lý thiên văn) một bài báo gợi ý rằng có thể có một hành tinh kích thước cỡ Trái Đất hoặc Sao Hỏa với quỹ đạo xa hơn Sao Hải Vương. Họ cũng đồng thời đưa ra mô phỏng cho thấy trong quá trình hình thành Hệ Mặt Trời, một hành tinh như vậy đã có thể bị đẩy ra phía ngoài bởi các hành tinh khí khổng lồ.

Khi các nhà khoa học nghiên cứu về Hệ Mặt Trời, họ không chỉ cố gắng hiểu rõ cách mà các hành tinh hình thành, mà còn quan tâm tới việc làm thế nào mà chúng có được vị trí như hiện nay.

Trong một nỗ lực mới, các tác giả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mô phỏng về tiến hóa của Hệ Mặt Trời vẫn chưa thể giải thích được đầy đủ mô hình hiện tại do còn thiếu thông tin. Họ nghi vấn rằng thông tin bị thiếu đó liê quan tới một hành tinh từng chuyển động quanh Mặt Trời ở vùng ngoài (nơi có các hành tinh khí khổng lồ gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương), nhưng hiện nay đã bị đẩy ra những ranh giới xa hơn của Hệ Mặt Trời hay thậm chí đã ở không gian phía ngoài.

Các tác giả nhấn mạnh rằng có gì đó kỳ lạ trong mô hình hiện tại về vị trí của các hành tinh, với 4 hành tinh đá phía trong, một vành đai tiểu hành tinh và rồi tới 4 hành tinh khí khổng lồ ở vùng ngoài. Xa hơn các hành tinh khí khổng lồ là các hành tinh lùn và những vật thể khác - chẳng hạn như các sao chổi. Các nhà nghiên cứu tin rằng còn thiếu thứ gì đó. Họ cho rằng sự tiến triển tự nhiên của Hệ Mặt Trời khó mà dẫn tới việc ngay sau 4 hành tinh khí khổng lồ thì không còn gì khác ngoài các hành tinh lùn. Logic cho thấy cần có vài hành tinh với kích thước khác, và điều đó được chỉ ra trong các mô phỏng. Thêm một hành tinh cỡ Trái Đất hoặc Sao Hỏa vào vùng ngoài của Hệ Mặt Trời, có thể là nằm giữa hai hành tinh khí khổng lồ, mang tới một mô hình chính xác hơn, ít ra là đối với giai đoạn phát triển ban đầu của Hệ. Cuối cùng, một hành tinh như vậy đã bị đẩy ra xa hơn. Nó có thể ở khu vực của các hành tinh lùn, hoặc đã đi ra hẳn không gian liên sao - nơi nó dịch chuyển một cách hoàn toàn đơn độc.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu một hành tinh như vậy tồn tại ở biên giới của Hệ Mặt Trời, các kính thiên văn đang được xây dựng có thể sẽ phát hiện được nó và xác nhận lý thuyết của họ trong tương lai.

Bryan
Theo Phys.org

 

Các bài liên quan nên tham khảo: