Planet Nine

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã xác định không có bằng chứng cho sự phân cụm của những vật thể nằm ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, đây là một trong những nỗ lực bác bỏ ý tưởng về sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín. Phát hiện của họ đã được đăg trên arXiv.

Vào năm 2016, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ California (Caltech) thông báo rằng họ đã tìm thấy bằng chứng về một hành tinh khác nằm ở rìa xa Hệ Mặt Trời của chúng ta. Họ tạm đặt tên cho nó là Planet Nine (Hành tinh thứ Chín). Họ tuyên bố rằng quan sát của họ về sự phân cụm độc đáo của các thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương (các TNO) đã chứng minh rằng có một hành tinh lớn khác đang tác động lực hấp dẫn lên chúng. Họ cũng cho rằng khả năng mà sự phân cụm trong quan sát của họ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chỉ có 0,007%. Họ thậm chí đã đi xa đến mức tính toán kích thước có thể có của hành tinh đó. Trong nỗ lực mới nhất này, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng sự phân cụm duy nhất được quan sát bởi nhóm tại CIT là do sự thiên vị tự nhiên vốn có trong cách quan sát các TNO. Bởi vì chúng ở rất xa và chỉ có thể nhìn thấy khi ở gần Mặt Trời. Để bắt được chúng với một kính viễn vọng, các nhà thiên văn phải tập trung vào một phần của bầu trời trong một ngày nhất định, điều này dẫn đến sự thiên vị.

Để chứng minh rằng sự thiên vị này có thể giải thích cho những quan sát của nhóm nghiên cứu Caltech, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ nhiều kính thiên văn ở các khu vực khác nhau trên thế giới được tập trung vào 14 ETNO (các TNO ở cực xa) — không có kính nào trong số đó được đưa vào nghiên cứu do Caltech thực hiện. Sau đó, họ phân tích dữ liệu liên kết giữa quỹ đạo elip của các ETNO khi chúng di chuyển quanh Mặt Trời và xây dựng các mô phỏng để chỉ ra rằng chúng không hề cho thấy các cụm ETNO đang bị tác động bởi lực hấp dẫn của một hành tinh lớn chưa biết.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự phân cụm được quan sát bởi nhóm tại Caltech cho thấy giống như có sự tác động của hành tinh lớn là bởi vì các ETNO mà họ nhìn thấy chỉ hoạt động ở nơi mà nhóm nghiên cứu hướng kính thiên văn đến. Họ thừa nhận rằng công việc của họ không loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại của Hành tinh thứ Chín, nhưng cho rằng nó làm giảm khả năng đó đi ít hơn nhiều.

Đắc Cường
Theo Phys.org