VACA

Nhật thực một phần ngày 21 tháng 6 được coi là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2020. Đáng chú ý hơn, riêng đối với các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, đây còn là hiện tượng nhật thực đáng kể cuối cùng trong 11 năm tới. Tại Hà Nội, VACA đã tổ chức quan sát hiện tượng này vào chiều hôm nay.

Buổi quan sát chiều 21/6 là một sự kiện nội bộ của VACA, được tổ chức với mục đích để hội viên của VACA cùng quan sát hiện tượng và đồng thời sử dụng thời gian như một buổi họp mặt và cùng trao đổi về các nội dung hoạt động chuyên môn đang được song song thực hiện: bổ sung và hiệu đính Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn, đưa ứng dụng tra cứu kiến thức dành cho điện thoại đi vào hoạt động, ...

Dưới đây là một số hình ảnh về nhật thực và hoạt động quan sát của VACA.

Giai đoạn đầu của nhật thực, chụp lúc 13h35 qua kính thiên văn Celestron Inspire 100AZ.

Vùng che phủ lớn dần.

Nhật thực cực đại với độ che phủ khoảng 75% tại Hà Nội.

 

VACA