space

Các nhà khoa học qua nghiên cứu một đám mây phân tử lạnh ở khu vực chòm sao Taurus bằng các kính thiên văn vô tuyến đã phát hiện sự có mặt của một phân tử hữu cơ đặc biệt có tên là benzonitrile (C6H5CN). Khám phá này đánh dấu việc lần đầu tiên một phân tử có chứa vòng thơm được phát hiện trong không gian thông qua quang phổ vô tuyến.

Việc này cũng rọi sáng vào cấu tạo của vật chất thơm trong môi trường liên sao - những vật chất mà cuối cùng sẽ kết hợp lại để tạo thành các sao và hành tinh.

Các phân tử hữu cơ có chứa những vòng dạng lục giác gồm các ngyên tử carbon, được gọi là các phân tử thơm. Chúng rất phổ biến trong khắp vũ trụ. Các nhà thiên văn học biết được điều này bởi các phân tử thơm phát xạ rất đặc trưng ở dải hồng ngoại - điều đã được quan sát ở rất nhiều môi trường trong không gian.

Tuy nhiên, xác định chính xác xem loại phân tử thơm nào có mặt là điều rất khó, và thường đòi hỏi phải sử dụng quang phổ vô tuyến. Các phương pháp đã được cải tiến để xác định phát xạ vô tuyết yếu đang giúp các nhà khoa học có được những cái nhìn rõ hơn vào vũ trụ.

Brett A. McGuire cùng các cộng sự của mình đã sử dụng một phương pháp như vậy, được gọi là phương pháp chồng chất quang phổ, để tìm những dấu hiệu của benzonitrile khi thực hiện một khảo sát vô tuyến trên đám mây phân tử Taurus 1 (TMC-1).

 

Phân tử benzonitrile

 

Để xác nhận phát hiện này, các nhà khoa học đã tiến hành các kiểm tra trong phòng thí nghiệm để đo một cách chính xác các quá trình chuyển đổi khác nhau của phân tử. Bằng cách so sánh dữ liệu thí nghiệm với những quan sát thu được về TMC-1 bằng kính thiên văn vô tuyến, họ có thể thấy chín bước chuyển đổi khác nhau của hợp chất này và qua đó khẳng định thêm tính chính xác của phát hiện.

Nghiên cứu cấu tạo của các phân tử hữu cơ trong vũ trụ là chìa khóa để hiểu về sự phức tạp của các phân tử trong những đĩa tiền hành tinh quanh các ngôi sao. Như chúng ta biết, các phân tử hữu cơ là điều kiện tiên quyết để tạo thành sự sống sinh học của chúng ta.

L.C
Theo Space Daily