Sao Mộc, hành tinh khí khổng lồ lớn nhất Hệ Mặt Trời và đang nhận được sự chú ý lớn của chúng ta, vừa trở nên đáng chú ý hơn chút nữa. Mới đây, số vệ tinh được biết tới của nó đã được cộng thêm hai.


Trong khi săn tìm Hành tinh X, Scott Sheppard - nhà khoa học làm việc ở Cơ quan từ trường Trái Đất (Mỹ) cùng với David Tholen ở Đại học Hawaii và Chadwick Trujillo ở Đại học Bắc Arizona đã quyết định hướng ống kính thiên văn về phía Sao Mộc. Từ đó, họ có thể nghiên cứu Sao Mộc trong lúc vẫn tiếp tục tìm kiếm Hành tinh X.

Trong khi thực hiện các quan sát, họ khám phá ra nhiều vệ tinh "mất tích" của Sao Mộc. Hai vệ tinh vừa được xác nhận và đặt tên là S/2016 J 1 và S/2017 J 1. Hai vệ tinh này nằm cách Sao Mộc lần lượt 21 và 24 triệu km.

Nhiều vệ tinh đã được nhóm của Sheppard tìm thấy từ năm 2003 và coi là những vệ tinh mất tích, do không có đủ thông tin về quỹ đạo chính xác của chúng. Cho tới đầu năm 2016, 14 vệ tinh như vậy vẫn được coi là mất tích.

Trong lúc quan sát, Sheppard và nhóm của ông đã bổ sung dữ liệu của năm 2016 và 2017 vào dữ liệu 2003 và tìm thấy 5 trong số các vệ tinh mất tích này. Họ sẽ tiếp tục quan sát những năm tiếp theo để xem liệu có thể xác định được những vệ tinh còn lại hay không, và như vậy có thể Sao Mộc sẽ lại có thêm những vệ tinh mới.

Với việc đối chiếu dữ liệu 2016-2017 với 2003, nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng S/2016 J 1 và S/2017 J 1 là hai vệ tinh trước đây chưa được khám phá. Điều đó đã khiến cho tổng số vệ tinh của Sao Mộc được biết tới thời điểm này đạt tới con số 69.

Bryan
Theo Astronomy