Thiên hà PGC 83677 hiện lên trước ống kính thiên văn như một khối cầu sáng đơn lẻ giữa một góc tối của vũ trụ. Gần đây, kính thiên văn không gian Hubble đã phát hiện ánh sáng trắng của thiên hà này nổi lên trên nền các thiên hà rất xa.

 

Nó có vị trí cách chúng ta khoảng 300 triệu năm ánh sáng, trong chòm sao Coma Berenices.

Trong hình ảnh mới ghi nhận của Hubble, thiên hà này hiện lên dưới dạng một quầng trắng mờ bao quanh một vùng trung tâm sáng. Phân tích trước đó về thiên hà độc nhất này gợi ý rằng vùng bao bên ngoài của nó khá ổn định và ít hoạt động trong khi lỗ đen siêu nặng ở trung tâm của nó đang phát xạ tia X rất mạnh mẽ.

Tất cả các thiên hà thấu kính đều đặc trưng bởi cùng cấu trúc chỗ phình và đĩa bao quanh. Vì thiên hà thấu kính và thiên hà elip có nhiều đặc điểm tương đồng, một số nhà thiên văn học đã giả thuyết rằng thiên hà thấu kính là những thiên hà tiến hoá từ thiên hà elip, hoặc là một giai đoạn giữa quá trình biến đổi của thiên hà elip. Nhưng cho tới nay các nhà thiên văn vẫn chưa có mô hình nào giải thích được hoàn toàn quá trình chuyển đổi đó.

Hình ảnh của PGC 83677 đã được chụp bởi Camera khảo sát cao cấp của kính thiên văn không gian Hubble - một chương trình liên kết giữa NASA và ESA.

Bryan
Theo Space Daily