Hình oval mờ kia không phải một vết trên màn hình của bạn, đó là cả một thiên hà. Thiên hà Dragonfly 44 có khối lượng tương đương Milky Way của chúng ta, ngoại trừ việc 99,9% khối lượng của nó là vật chất tối và số sao của nó không bằng 1% số sao trong thiên hà chúng ta.

 

 

 

Vật chất tối là loại vật chất không tham gia tương tác điện từ (loại tương tác mà qua đó là cách chủ yếu chúng ta trải nghiệm thế giới), do đó, chúng ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học có thể quan sát các hiệu ứng hấp dẫn của nó, đó là thứ giữ số lượng nhỏ các sao nhìn thấy của Dragonfly 44 khỏi bị chia tách. Vất chất tối nhiều gấp khoảng 5 lần vật chất thông thường trong vũ trụ, ngay cả thiên hà Milky Way của chúng ta có khoảng 90% là vật chất tối.

Các nhà thiên văn học tìm thấy Dragonfly 44 qua đài quan sát W. M. Keck và kính thiên văn Bắc Gemini ở Mauna Kea, Hawaii và đang công bố kết quả của họ trên tạp chí Astrophysical. Nhóm nghiên cứu đã tính toán khối lượng của Dragonfly 44 bằng cách quan sát vận tốc các sao của chúng khi di chuyển quanh thiên hà.

 

Trong thông cáo báo chí, nhà khoa học Pieter van Dokkum từ đại học Yale đã chỉ ra rằng một thiên hà như thế này sẽ cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu tốt hơn khối lượng khổng lồ của vật chất tối với rất ít sao chặn tầm nhìn hoặc vắng hẳn các sao đó.

Thu Trang
Theo Astronomy