Cực điểm mưa sao băng Perseids năm nay với vụ bùng nổ số lượng sao băng vừa qua đi. Điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến nhiều vùng tại Việt Nam đã không thể quan sát hoặc chỉ quan sát được một phần nhỏ của hiện tượng này. Dưới đây là một số hình ảnh về mưa sao băng Perseids 2016 đã được ghi lại trên thế giới.

 

 

Những hình ảnh dưới đây đều được chụp với chế độ phơi sáng thời gian dài (từ 30 giây hay có thể nhiều phút) và được thực hiện tại những khu vực có điều kiện thời tiết và khí quyển tương đối lý tưởng. Tác giả của các bức ảnh này đều là người quan sát thông thường, không phải nhà thiên văn chuyên nghiệp.

Trong một vài đêm ngay sau thời gian cực điểm (rạng sáng các ngày sau 13/08), người quan sát nếu có điều kiện thời tiết thuận lợi vẫn có thể thấy các sao băng của Perseids, nhưng tất nhiên số lượng ít hơn nhiều so với lúc cực điểm. Do đó độc giả nên chủ động theo dõi thời tiết và cân nhắc kĩ trước khi dành thời gian quan sát.


Nguồn hình ảnh: Space.com
Photocradit: as in file name