Periodic table

Còn bao nhiêu nguyên tố hóa học chưa được tìm ra? Đó là một câu hỏi mà không chỉ các nhà khoa học mà ngay những người ngoại đạo, những trí thức được trang bị kiến thức cơ bản về vật lý và hóa học cũng nhiều người đặt ra. Để trả lời câu hỏi đó thật chính xác, chắc chắn chúng ta còn tiếp tục chờ đợi sự tiến bộ của khoa học trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, viễn cảnh về một bảng tuần hoàn cứ kéo dài mãi liệu có phải sẽ có thể xảy ra hay không? Chúng ta hãy cùng xem xét. 

time machine

Du hành xuyên thời gian (time travel) đến nay vẫn còn là một thách thức không thể thực hiện đối với bất cứ nhà khoa học nào. Tuy nhiên những lý thuyết và mô hình quanh nó vẫn không ngừng được xây dựng với hi vọng một ngày những chuyến du hành ngược thời gian sẽ trở thành sự thật.

multiverse

Thế giới chúng ta đang biết không phải là vô hạn, đó là những gì mà vũ trụ học ngày nay đã nói cho chúng ta biết. Vậy nó có phải là tất cả không? Người ta sẽ luôn thắc mắc rằng "nếu vũ trụ hữu hạn, thì nó phải là một phần của một cái gì đó?". Những thắc mắc như vậy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cho dù một ngày kia có thể ta sẽ biết cái gì nằm ngoài biên giới của vũ trụ... 

tachyon

Năm 1905 khi thuyết tương đối hẹp ra đời, Albert Einstein đã khẳng định hai tiên đề cơ bản, mà tiên đề thứ hai trong số đó là "vận tốc truyền ánh sáng trong chân không chính là vận tốc lớn nhất và tuyệt đối trong tự nhiên". Ánh sáng, như chúng ta biết, được gây ra bởi dao động sóng của hạt photon, một loại hạt không khối lượng và điện tích.

Inflationary universe

Thế kỉ 20, nhân loại đã đi những bước đi quan trọng nhất so với toàn bộ lịch sử trước đó trong việc khám phá và giải thích về vũ trụ. Lý thuyết về vụ nổ lớn (Big Bang) được thừa nhận bằng nhiều chứng cứ thực nghiệm, dù vậy nó sẽ không thể cho ta một bức tranh hoàn chỉnh nếu như không có sự bổ sung của mô hình lạm phát.