Một nghiên cứu mới đưa ra một cái nhìn mới mẻ về bản chất của vật chất tối và năng lượng tối, cũng như khả năng nào sẽ có thể xảy ra cho tương lai của vũ trụ.

Các nhà nghiên cứu ở Portsmouth và Rome đã tìm thấy những dấu hiệu gợi ý rằng vật chất tối, nền vật chất mà trên đó vũ trụ của chúng ta được xây dựng nên, đang bị nuốt chửng từ từ bởi năng lượng tối.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, phát hành bởi Hiệp hội Vật lý Mỹ. Trong tạp chí, các nhà vũ trụ học ở các đại học của Portsmouth và Rome cho rằng dự liệu quan sát mới nhất cho thấy năng lượng tối đang lớn dần lên khi nó tương tác với vật chất tối, và nó làm chậm lại sự tăng trưởng cấu trúc trong vũ trụ.

Giáo sư David Wands, giám đốc viện Vũ trụ học và Hấp dẫn Portsmouth là một thành viên của nhóm nghiên cứu.

Ông cho biết "Đây là nghiên cứu về những tính chất cơ bản của không-thời gian. Ở qui mô lớn hơn, nó là nghiên cứu về vũ trụ và số phận của nó."

"Nếu năng lượng tối lớn lên và vật chất tối thì bốc hơi đi mất chúng ta sẽ có cái kết là một vũ trụ lớn, trống rỗng và đáng chán, gần như chẳng có gì trong đó."

"Vật chất tối cung cấp môi trường cho sự phát triển của các cấu trúc trong vũ trụ. Các thiên hà mà chúng ta thấy được xây nên trên cái "giàn giáo" đó và cái mà chúng ta thấy ở đây, trong những phát hiện này, gợi ý rằng vật chất tối đang bốc hơi, làm chậm lại sự phát triển của các cấu trúc."

Vũ trụ học đã trải qua một sự kiện lớn vaofnawm 1998 khi các nhà nghiên cứu công bố rằng vũ trụ đang giãn nở gia tốc. Ý tưởng về năng lượng tối bất biến xuyên suốt không-thời gian (hằng số vũ trụ học) trở thành mô hình chuẩn của vũ trụ học. Nhưng giờ đây các nhà nghiên cứu Portsmouth và Rome tin rằng họ đã tìm thấy mô tả chính xác hơn, trong đó có sự chuyển đổi năng lượng giữa vật chất tối và năng lượng tối.

Valentina Salvatelli và Najla Said, các nghiên cứu sinh từ đại học Rome làm việc tại Portsmouth với tiến sĩ Marco Bruni giáo sư Wands và giáo sư Alessandro Melchiorri tại Rome. Họ kiểm tra dữ liệu từ nhiều khảo sát thiên văn học, và dùng sự tăng trưởng cấu trúc mà các khảo sát này cho biết để thử nghiệm các mô hình khác nhau của năng lượng tối.

Giáo sư Wands nói: "Valentina và Najla đã dành nhiều tháng ở đây suốt mùa hè quan sát kết quả các quan sát gần đây nhất. Ngày nay dữ liệu có được đã nhiều hơn năm 1998 và nó cho thấy mô hình chuẩn không còn đủ để mô tả tất cả dữ liệu. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra mô hình tốt hơn cho năng lượng tối."

"Từ cuối những năm 1990 các nhà thiên văn học đã bị thuyết phục rằng có một cái gì đó gây nên sự giãn nở gia tốc của vũ trụ. Giải thích đơn giản nhất là khoảng không trống rỗng - chân không - có mật độ năng lượng lớn được mô tả bởi hằng số vũ trụ học. Tuy nhiên có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy mô hình đơn giản này không thể giải thích hết toàn bộ dữ liệu thiên văn mà các nhà nghiên cứu đã thu được ngày nay; đặc biệt là sự phát triển về cấu trúc vũ trụ, các thiên hà và quần thiên hà dường như chậm hơn được trông đợi."

Bryan (VACA)

Theo Science Daily