Trong lời tựa của một cuốn sách sắp phát hành có tên là Stamus, Stephen Hawking tuyên bố rằng hạt Higgs Boson, hay còn được biết tới là "hạt của Chúa", có thể phá hủy cả vũ trụ.

Trên tờ Sunday Times của Anh, Hawking tuyên bố rằng nếu được cung cấp đủ năng lượng, hạt này có thể gây ra sự sụp đổ của không gian và thời gian. Ông cũng nhấn mạnh rằng "Chúng ta sẽ không muốn thấy điều đó".

Higgs Boson được coi là hạt có tác dụng tạo thành khối lượng cho vật chất. "Khả năng hạt Higgs có thể có tính chất đáng lo ngại rằng nó có thể đạt trạng thái siêu bền ở năng lượng trên 100 tỷ GeV (gigaelectronvolt)", Hawking viết. Ông nói rằng ở điều kiện đó, nó cho phép về mặt lý thuyết để gây nên sự tạo thành chân không không thể dừng lại và làm tăng cả vận tốc của ánh sáng.

Dù vậy, theo Hawking thì khả năng xảy ra việc này là thấp. "Một máy gia tốc hạt có thể đạt tới 100 tỷ GeV sẽ phải lớn hơn Trái Đất, và có lẽ không được cấp kinh phí trong điều kiện kinh tế ngày nay". Kịch bản về ngày tận thế chỉ mang tính lý thuyết, dù vậy Hawking cho biết ông tin rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bryan (VACA)
Theo Space Daily