Chúng ta đã tới Mặt Trăng vài lần. Lần tiếp theo, chúng ta có thể ở lại đây một thời gian. Và kế hoạch về các tấm vé một chiều tới Sao Hỏa đã được thiết lập. Thức ăn sẽ phải được trồng ở đây. Liệu đây có là một viễn cảnh quá  xa xôi? Hoàn toàn không, theo Wieger Wamelink, nhà sinh thái học tại Alterra Wageningen UR, một dự án tương lai sẽ bắt đầu vào ngày 2/4 tới. Ông sẽ nghiên cứu về khả năng trồng cây trên Mặt Trăng.

Liệu cây xanh có thể sống ở  lớp sỏi đá của Sao Hỏa hay lớp bụi của Mặt Trăng? Câu hỏi này đã được đặt ra lần đầu bởi dự án Dutch, với những kế hoạch xây dựng một căn cứ trên Mặt Trăng. Vì dự án này không có chiều trở về, các nhu cầu thiết yếu sẽ phải được đáp ứng ngay tại đây. “Sao Hỏa vẫn còn rất xa,” theo Wieger Wamelink, giải thích dự án của mình. “Nhưng Mặt Trăng gần hơn, vậy nên sẽ thực tế hơn rất nhiều nếu chúng ta xây dựng một căn cứ ở đó. Hơn nữa, chúng ta đã biết rõ cấu tạo khoáng chất của lớp sỏi và bụi trên Mặt Trăng. Vậy nên điều tôi muốn tìm ra là liệu cây sẽ có thể lớn lên trong chất nền Mặt Trăng, hay một vài nguyên tố cần thiết vẫn chưa có. Điều này chưa từng được tiến hành trước đây. Dần dần chúng ta đang tìm ra thêm về Sao Hỏa, đó là lí do vì sao hành tinh Đỏ cũng được nhắm tới trong cuộc nghiên cứu này.”

Nghiên cứu của Wamelink sẽ so sánh điều kiện của một vài giống cây với cấu tạo khoáng chất của lớp sỏi trên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Alterra có  một cơ sở dữ liệu có thể phân tích 25 điều kiện vô sinh tiên quyết với từng giống cây và tính toán liệu giống cây này có thể sống hay không. Cơ sở dữ liệu này cũng có thông tin về các kim loại nặng và khoáng chất, dù những nguyên tố này vẫn chưa có các điều kiện nhất định. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, ông sẽ có thể xác định giống cây nào trên lí thuyết có thể trồng được trên lớp bụi Mặt Trăng hay lớp sỏi Sao Hỏa.

Wieger Wamelink phát biểu: “Sau đó chúng tôi sẽ thử trồng một vài giống cây dại và  cây nông nghiệp ở các chậu giả điều kiện Mặt Trăng và Sao Hỏa được cung cấp bởi NASA. Sự sinh trưởng của những cây này sẽ được so sánh với sự sinh trưởng của cùng giống đó ở Trái Đất.

Các điều kiện liên quan tới kim loại nặng và khoáng chất sẽ được xác định ở đây. Nghiên cứu của chúng tôi dựa trên trường hợp một bầu khí quyển sẽ tồn tại ở căn cứ sắp tới, có thể trong các tòa nhà. Chúng tôi cũng đang cho rằng ở đó sẽ có nước, dù là ở Mặt Trăng, Sao Hỏa hay được vận chuyển từ Trái Đất. Các cây này sẽ sinh ra oxi và tận dụng cacbonat, tạo ra một dạng hệ sinh thái.

Sau đó, Wamelink cũng muốn nghiên  cứu  độ an toàn của thực phẩm từ các cây nông nghiệp trồng ở các điều kiện nhân tạo trong lớp sỏi Mặt Trăng. Các đợt cây trồng thử nghiệm  đầu tiên sẽ được trồng trong các nhà kính từ  2/4.

Quỳnh Chi (VACA)
Theo Science Daily