Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế đã bỏ ra gần 3 năm sử dụng dữ liệu có độ chính xác cao từ tàu không gian Kepler của NASA để có những quan sát đầu tiên về một hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời có kích thước nhỏ hơn Sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất của Mặt Trời.

 

Hành tinh này có kích thước chỉ cỡ Mặt Trăng của chúng ta. Nó là một trong ba hành tinh có quỹ đạo quanh ngôi sao kí hiệu Kepler-37 trong vùng Cygnus-Lyra của Milky Way (thiên hà của chúng ta). Steve Kawaler - giáo sư vật lý và thiên văn đại học Iowa - là thành viên của nhóm, thực hiện nghiên cứu các dao động của Kepler-37 để xác định kính thước của nó. Ông nói "Về cơ bản đây là việc lắng nghe ngôi sao qua sóng âm của nó. Ngôi sao càng lớn, tần số càng thấp".

Nhóm nghiên cứu xác định khối lượng của Kepler-37 là khoảng 80% khối lượng Mặt Trời. Đây là ngôi sao nhỏ nhất các nhà thiên văn từng xác định được bằng cách đo các dao động của một sao loại bình thường.

Những đo đạc này cũng cho phép nhóm nghiên cứu chính xác định được ba hành tinh của Kepler-37, bao gồm cả hành tinh nhỏ Kepler-37b.

"Với kích thước rất nhỏ, chỉ tương đương với Mặt Trăng của Trái Đất, bề mặt được chiếu sáng mạnh, Kepler-37b rất giống một hành tinh đá không có khó quyển và nước, giống như Sao Thủy," các nhà thiên văn học viết trong tóm tắt về phát hiện của họ, "Việc phát hiện một hành tinh nhỏ như vậy lần đầu tiên chỉ ra rằng các hệ sao chứa những hành tinh nhỏ hơn nhiều cũng như lớn hơn nhiều ất cứ thứ gì chúng ta thấy trong Hệ Mặt Trời."

Kawaler cho biết khám phá này là rất thú vị vì nó cho biết thêm về khả năng khám phá các hệ hành tinh quanh các ngôi sao khác của Kepler.

Kepler được phóng lên vào ngày 6 tháng 3 năm 2009 từ trung tâm không quân Florida. Tàu không gian chuyển động theo quỹ đạo quanh mặt Trời mang theo một quang kế (máy đo cường độ ánh sáng) để đo sự thay đổi trong độ sáng của hàng nghìn ngôi sao. Nhiệm vụ chính của nó là xác định các biến động trong độ sáng của các ngôi sao được cho là có các hành tinh chuyển động qua phía trước của sao. Các nhà thiên văn cùng nhóm điều hành Kepler đang quan tâm tới các hành tinh dạng Trái Đất và có thể hỗ trợ sự sống tồn tại.

Bryan (VACA)
Theo Space Daily