Một giáo sư tại Đại học Alberta đã giải thích được một hiện tượng xảy ra với sao đôi tạo ra một vũ nổ lớn tới mức độ sáng của nó gần bằng ánh sáng của một supernova (một số tài liệu dịch là siêu tân tinh), một ngôi sao phát nổ vào cuối đời.

Nhà vật lý thiên văn lý thuyết Natalia Ivanova nói rằng các nhà khoa học đã tranh cãi từ lâu về điều gì sẽ xảy ra khi các sao đôi, những ngôi sao quay quanh nhau, va chạm

“Khi hiện tượng này kết thúc sẽ có hai khả năng: hai ngôi sao sẽ hợp lại thành một ngôi sao hay một hệ sao đôi ban đầu sẽ biến thành một hệ sao đôi lạ trong một thời gian rất ngắn,” theo Ivanova.

Hiện tượng này có thể diễn ra từ vài chục này tới vài trăm năm – một quãng thời gian rất ngắn trong khung thời gian vũ trụ, theo Ivanova.

Hơn nửa các ngôi sao trong vũ trụ là sao đôi, nhưng Ivanova nói chúng ta chưa từng biết một sự hợp nhất sẽ xảy ra như thế nào cho tới bây giờ.

Sau khi nghiên cứu tính chất vật lý của lớp ngoài một sự hợp nhất, các nhà khoa học từ Đại học Alberta tìm ra rằng các vật liệu nóng và bị ion hóa bị hạ nhiệt độ và dãn nở, sau đó giải phóng năng lượng dưới dạng một đợt ánh sáng lớn màu đỏ.

Ivanova nói những vụ giải phóng năng lượng trên lý thuyết này có liên quan tới  những sao mới đỏ phát sáng mới được phát hiện, những ngôi sao tồn tại trong thời gian ngắn, sáng hơn sao mới bình thường và chỉ kém sáng hơn sao băng một chút.

“Nghiên cứu của chúng tôi vừa cho biết cách phát hiện những sự hợp nhất và giải thích ánh sáng tạo ra trong các hiện tượng hợp nhất,” theo lời của Ivanova.

Ivanova là Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu về Thiên văn và Thiên văn học vật lý ở Canada và là tác giả chính của nghiên cứu. Bà được trợ giúp bởi Học sinh Tiến sĩ Jose Luis Avendano Nandez. Nghiên cứu này đã được công bố trong tờ Science.

Quỳnh Chi (VACA)
Theo Science Daily