Mặt Trời trải qua một chu kì hoạt động tự nhiên trong 11 năm. Vòng tuần hoàn này được biểu hiện bởi sự tăng và giảm các vết đen trên bề mặt Mặt Trời - có thể được nhìn thấy là những điểm tối trên Mặt Trời, hay trên quang cầu. Số lượng vết đen lớn nhất tương ứng với thời điểm hoạt động mạnh nhất trên Mặt Trời và số lượng nhỉ nhất tương đương với giai đoạn hoạt động ít nhất.

Hoạt động của Mặt Trời tất nhiên không đơn giản là các vết đen có thể quan sát. Trong khí quyển Mặt Trời, trong nhật hoa, những vùng sáng xuất hiện từ sự giảm các vết đen.

Các nhà khoa học theo dõi các vùng hoạt động từ khi chúng bắt đầu bùng phát dưới dạng các quầng lửa hay các vụ phun trào nhật hoa.

Điểm cực tiểu gần đây nhất của Mặt Trời là vào năm 2008, sau đó Mặt Trời bắt đầu tăng cường hoạt động của nó vào tháng 1 năm 2010 với quầng lửa dạng M (dạng nhỏ nhất, chỉ bằng 1/10 loại mạnh nhất ở cực đại, được kí hiệu là X)

Hiện nay Mặt Trời đang tiến dần tới cực đại trong chu kì hoạt động của mình, dự đoán nó sẽ đạt cực đại vào năm 2013.

VACA
(theo Space Daily)