Ngày 14 tháng 11 sắp tới, nhật thực toàn phần, một hiện tượng thiên văn rất đáng chú ý diễn ra. Tuy nhiên thật đáng tiếc ở Việt Nam chúng ta không thể quan sát hiện tượng này.

Đây là hiện tượng nhật thực toàn phần ngắn với pha toàn phần chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút. Không may cho phần lớn của thế giới, lần nhật thực này chỉ có thể quan sát tại khu vực Nam Thái Bình Dương, nơi mà hầu hết là đại dương bao phủ, chỉ có người dân phía Bắc Australia và New Zealand có cơ hội quan sát hiện tượng này.

Tại Việt Nam, chúng ta không thể quan sát hiện tượng này, tuy nhiên cuối tháng 11 chúng ta sẽ có cơ hội ngắm nguyệt thực nửa tối. Nguyệt thực nửa tối sẽ diễn ra vào tối ngày 28 tháng 11 này, là hiện tượng thiên văn khá thú vị và có thể quan sát trọn vẹn tại mọi vùng của Việt Nam.

VACA sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức quan sát hiện tượng này.

VACA