Sử dụng thiết bị của SDSS (Sloan Digital Sky Survey), các nhà nghiên cứu phát hiện ra một dải sao được tin rằng là phần còn lại của một quần sao già đang dần dần bị nuốt chửng bởi Milky Way (thiên hà của chúng ta).


"Milky Way liên tục nuốt chửng các thiên hà và quần sao nhỏ" cho biết của Ana Bonaca, trưởng nhóm nghiên cứu, "Lực hấp dẫn mạnh mẽ của Milky Way kéo lấy các thiên hà và quần sao này từ xa cùng các ngôi sao của chúng để trở thành một phần của chính nó".

Các nhà nghiên cứu đã từng tìm thấy bằng chứng về việc Milky Way nuốt chửng các thiên hà lùn. Bonaca giải thích rằng dòng sao mới được phát hiện thuộc về một quần sao chứ không phải một thiên hà lớn hơn, vì nó khá hẹp.

"Khám phá của chung tôi là một bữa ăn nhẹ chứ không phải bữa chính của Milky Way, nghiên cứu chi tiết các quá trình này rất qan trọng vì nó cho chúng ta những hiểu biết mới về sự hình thành và tiến hóa của thiên hà" Marla Geha tại đại học Yale cho biết.

Dải sao mới được phát hiện là dải sao dạng này đầu tiên được phát hiện ở phần bầu trời phía Nam thiên hà. Được đặt tên là dải Triangulum, nó sẽ giúp các nhà thiên văn khám phá nhiều hơn về sự phân bố khối lượng trong thiên hà.

Các thiên hà được cho rằng tạo thành từ sự hợp nhất nhiều thiên hà và quần sao nhỏ. Các dải hay dòng sao được phát hiện như Triangulum (lưu ý đây là tên 1 dải sao, cần phân biệt với thiên hà Triangulum và chòm sao Triangulum) là kết quả do sự xé racgs bởi hấp dẫn của các thiên hà lớn. Các nhà khoa học cho rằng đó là cách chính mà Milky Way gia tăng khối lượng của nó.

VACA
(theo Space Daily)