Một vết đen rất lớn và phức tạp xuất hiện trên Mặt Trời hôm thứ bảy ngày mùng 5 tháng 5 và bắt đầu chuyến đi kéo dài hai tuần của nó quanh ngôi sao kết hợp cùng với sự tự quay của Mặt Trời. Vết đen này tạo ra 7 quầng lửa dạng M và nhiều cái dạng C, hai trong số các quầng lửa M đó đã bungf phát vào ngày 9 tháng 5 vừa qua.

Các quầng lửa này đều có đời sống rất ngắn và không tạo ra được các vụ phun trào ở nhật hoa, do đó chúng ta không cần lo lắng tới việc xuất hiện các cơn bão từ trên Trái Đất.

Tại Mỹ, nhân sự kiện này NASA sẽ tổ chức một buổi miễn phí vào ngày 20 tháng 5 mời trẻ em và các gia đình tới tìm hiểu về Mặt Trời và các hoạt động thời tiết trong không gian.

Mặt Trời, ngôi sao gần chúng ta nhất cho tới nay vẫn là một thiên thể chứa trong nó những bí ẩn vĩ đại mà các nhà khoa học luôn muốn tìm hiểu. Trong sự kiến sắp tới, NASA cũng qua đó giới thiệu các hoạt động của đài quan sát SDO (Solar Dynamics Observatory) được sử dụng để phục vụ nghiên cứu ngôi sao này.

VACA
(Theo Space Daily)