Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra một lỗ đen loại thông dụng trong thiên hà Centaurus A, cách chúng ta 12 triệu năm ánh sáng. Đây là lần đầu tiên một lỗ đen với kích thước trung bình được phát hiện trong một thiên hà thuộc vùng lân cận thiên hà của chúng ta.

Mặc dù có vẻ khác thường nhưng các lỗ đen có mặt ở khắp nơi. Những lỗ đen có khối lượng nhỏ nhất là lỗ đen được tạo thành vào giai đoạn cuối của các sao nặng. Hầu hết vật chất của sao được phóng ra không gian trong vụ nổ supernova trong khi cái lõi thì co mạnh rồi suy sập tạo thành lỗ đen. Người ta tin rằng cơ tới hàng triệu lỗ đen khối lượng nhỏ như vậy xuyên suốt mỗi thiên hà. Mặc dù đông đảo như vậy, nhưng các lỗ đen là không thể nhìn thấy do chúng không phát ra ánh sáng. Cách duy nhất để phát hiện ra các lỗ đen là dựa vào tương tác của chúng với xung quanh như là việc chúng hút vật chất từ các nguồn lân cận, phát xạ ra bức xạ tia X ..., tuy nhiên thực tế là phương pháp này vẫn không thể phát hiện được đa số các lỗ đen tồn tại trong thiên hà.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã có những tiến bộ trong việc phát hiện lỗ đen trung bình tại các hệ sao kép thông qua sự phát xạ tia X khi chúng hút lấy vật chất từ các sao đồng hành. Tới nay, đã phát hiện được nhiều lỗ đen tương đối gần trong thiên hà Milky Way của chúng ta cũng như trong các thiên hà khác tại Cụm thiên hà địa phương (The Local Group).

Nhóm nghiên cứu sử dụng đài quan sát Chandra X-ray để thực hiện 6 lần quan sát kéo dài 100.000 giây vào Centaurus A, họ phát hiện một vật thể phát ra bức xạ tia X lớn gấp 50.000 lần Mặt Trời. Một tháng sau nó mờ đi một chút và tiếp tục mờ hơn nữa cho tới khi không thể phát hiện ra nữa.

Đây chính là một biểu hiện đặc trưng của lỗ đen cơ bản trong các hệ sao kép khi chúng đi vào giai đoạn cuối của mình và cũng là một dạng lỗ đen rất phổ biến trong Milky Way. Điều này có nghĩa là đây là lần đầu tiên một lỗ đen dạng này được phát hiện tại một thiên hà khác và đồng nghĩa với việc nó mở ra một cơ hội cho các nhà khoa học đưa ra những đặc tính chung của lỗ đen trong tất cả các thiên hà.

VACA
(theo Astronomy)