Các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn không gian Hubble đã tìm thấy một số ví dụ về các thiên hà chứa quasar, hành động như những thấu kính hấp dẫn, phóng đại và bóp méo hình ảnh phía sau nó.

Quasar là những thiên thể sáng nhất trong vũ trụ, nó sáng hơn tổng số sao trong thiên hà chưa chúng. các quasar được tạo ra do các lỗ đen siêu nặng.

Để tìm các trường hợp hiếm có của các thiên hà-quasar hành động như những thấu kính, một nhóm các nhà thiên văn dẫn đầu bởi Frederic Courbin tại EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Thụy Điển đã tập hợp 23.000 quang phổ quasar trong khảo sát SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Họ tìm kiếm dấu vết của quang phổ các thiên hà xa hơn thu được qua các thiên hà chắn phía trước. Khi đã có các ứng viên thích hợp, các quan sát của Hubble sẽ chỉ ra sự cómawtj của hiệu ứng thấu kính hấp dẫn qua các đường vòng cung hay các vòng sáng như bạn có thể thấy trong bức ảnh.

 


Các thiên hà có chứa quasar là không thể quan sát do độ sáng của quasar lớn hơn tổng độ sáng của thiên hà và lấn át hết ánh sáng từ các sao của thiên hà. Tuy nhiên với việc quan sát các thiên hà qua hiệu ứng thấu kính hấp dẫn này, hình ảnh thu được có thể cho các nhà khoa học ước tính được số sao trong thiên hà và qua đó là khối lượng của thiên hà.

Bước tiếp theo của các nhà thiên văn sẽ là lập một danh mục các quasar-thấu kính có thể cho phép họ xác định khối lượng của thiên hà chứa chúng rồi so sánh với cácthieen hà không có quasar. Với các khảo sát rộng sẽ được tiến hành trong tương lai hoặc thậm chí đã bắt đầu từ bây giờ, hàng trăm nghìn quasar sẽ được đưa vào để tìm kiếm hiệu ứng thấu kính hấp dẫn.

VACA
(Theo Science Daily)