Một hệ thống tính thời gian mới được đề xuất gắn liền với quĩ đạo của một neutron trong một hạt nhân nguyên tử sẽ mang lại độ chính xác chưa từng thấy, nó chỉ bị chênh lệch đi khoảng 1 phần 20 giây trong 14 tỷ năm (tương đương với tuổi của vũ trụ).

 

"Nó chính xác hơn gần 100 lần so với những đồng hồ nguyên tử tốt nhât chúng ta có ngày nay" Giáo sư Victor Flambaum, một trong các nhà nghiên cứu cho biết "Nó sẽ cho phép các nhà khoa học kiểm chứng các lý thuyết vật lý cơ bản ở độ chính xác chưa từng có và tạo ra một công cụ tuyệt vời cho việc nghiên cứu vật lý ứng dụng"

Các nhà khoa học công bố rằng chiếc đồng hồ ion mà họ đang nghiên cứu sẽ cho độ chính xác tới 19 chữ số thập phân.

Độ chính xác của các đồng hồ nguyên tử ngày nay được sử dụng rộng rãi trong các công việc đòi hỏi tính chính xác cực cao như hệ thống định vị toàn cầu GPS hay xác định tính đồng thời của chuyển động trong các máy gia tốc hạt. Tuy nhiên những nghiên cứu vũ trụ ngày nay yêu cầu độ chính xác còn cao hơn nữa, đòi hỏi những thiết bị có thể đạt độ chính xác mà các đồng hồ nguyên tử không thể đạt được.

"Đồng hồ nguyên tử sử dụng quĩ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử với vai trò như con lắc của đồng hồ. Nhưng chúng tôi chỉ ra rằng thay vì phải dùng laser để dịnh hướng cho electron trong nguyên tử thì có thể sử dụng quĩ đạo của neutron trong hạt nhân nguyên tử, tạo ra cái gọi là đồng hồ hạt nhân với độ chính xác tuyệt vời"

Đó là vì neutron được liên kết chặt chẽ với hạt nhân của nguyên tử, tấn số dao động của nó gần như hoàn toàn không bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, khác với các đồng hồ nguyên tử, electron vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

VACA
(theo Space Daily)