Bức ảnh tuyệt đẹp này được Nick Howes chụp vào ngày 19 tháng9 năm 2012. Tinh vân Veil như ta thấy trong hình là kết quả của một vụ nổ supernova trong chòm sao Cygnus, nó là một phần của một cấu trúc lớn hơn gọi là vòng Cygnus.

Nick sử dụng một kính thiên văn khúc xạ đường kính 4 inch  để chụp bức ảnh này (kính khúc xạ 4 inch là loại kính khá phổ biến, thậm chí rẻ tiền dành cho dân nghiệp dư).