Khu vực vết đen gần đây nhất đang chuyển động về phía trước của Mặt Trời đã tăng kích thước lên gấp 2 lần và đang hướng về phía Trái Đất. Điều này có thể thấy rõ trong bức hình bên dưới của đài quan sát hoạt động Mặt Trời của NASA.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp vết đen được quan sát thấy đang lớn dần. Theo SpaceWeather.com, khu vực 1416 đang hoạt đôgj trên Mặt Trời có năng lượng từ để có thể tạo ra những quầng lửa cỡ trung bình (M-class flare (m = medium)) về hướng của chúng ta.

Hình dưới là hình ảnh chuyển động ghép liên tiếp các hình chụp trong mấy ngày qua của đài quan sát hoạt động Mặt Trời của NASA, nó cho thấy vết đen đã không ngừng lớn thêm.Hiện tượng này có thể gây ra những cơn bão vô tuyến nhỏ và gây rắc rối cho hệ thống vô tuyến trên Trái Đất nhất là ở vùng cực. Nếu các quầng lửa nêu trên được giải phóng trong 24 giờ tới thì đầu tuần sau những người ở vĩ độ cao (gần cực) sẽ được thấy sự xuất hiện mạnh mẽ của cực quang.

VACA
(Nguồn: Universe Today)