Vào ngày 30 tháng 6 năm 2012, sẽ có thêm một giây được cộng thêm vào các đồng hồ trên toàn thế giới vào thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây theo giờ UTC (tức 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 7 theo giờ Việt Nam).

Trong lịch sử, thời gian được xác định dựa trên sự quay của Trái Đất tương ứng với vị trí của các thiên thể, và "giây" được định nghĩa dựa trên sự chia nhỏ của vòng quay này.

Tuy nhiên, việc phát minh ra đồng hồ nguyên tử đưa ra những định nghĩa chính xác hơn rất nhiều về thời gian. Một giây lúc này hoàn toàn độc lập đối với vòng quay của Trái Đất. Năm 1970, một qui ước quốc tế được công bố thừa nhận hai hệ tính thời gian, một dựa trên vòng quay của Trái Đất, gọi là UT1 và hệ còn lại dựa trên thời gian nguyên tử, gọi là Coordinated Universal Time (viết tắt UTC).

IERS ( International Earth Rotation and Reference Systems Service) là tổ chức tính toán các chênh lệch giữa hai hệ tinh thời gian và họ sử dụng những "giây nhảy" (leap second) mà họ có thể cho thêm hoặc rút đi từ UTC để bảo đảm rằng độ lệch giữa hai hệ thời gian chỉ luôn tối đa là 0,9 giây.

Để tạo ra UTC, ban đầu người ta tạo ra một hệ thời gian khác gọi là TAI, nó là một hệ được tính theo cách tính của UTC nhưng không có các giây nhảy. Khi mới ra đời vào năm 1972, TAI lệch so với UT1 là 10 giây.

Từ năm 1972 tới nay, đã có 24 giây được thêm vào TAI sau những chu kì từ 6 tháng tới 7 năm để tạo thành UTC sao cho luôn gần trùng với UT1. Lần gần đây nhất giây nhảy này được thêm vào là ngày 31 tháng 12 năm 2008. Vào ngày 30 tháng 6 tới khi một giây mới được thêm vào thì khoảng cách giữa UTC và TAI sẽ là 35 giây (UTC sẽ gần trùng chính xác với UT1).

Việc thêm vào các giây nhảy để cân bằng UTC và UT1 có nguồn gốc là do sự tự quay của Trái Đất. Trái Đất đang quay chậm lại, do vậy mà ngày dài hơn nên độ dài của một giây trong cách tính của UT1 sẽ dài dần ra. Theo tính toán gần đây, mỗi ngày vòng quay của Trái Đất lại chậm lại khoảng 1 mili giây (1/1000 giây).

Việc một giây sẽ được thêm vào trong hệ tính thời gian UTC này được quyết định bởi IERS và USNO (U.S. Naval Observatory).
Vậy là sáng sớm ngày 1 tháng 7 năm nay (giờ Việt Nam), những ai yêu thích sự chính xác sẽ cần phải chỉnh lại đồng hồ của mình thêm một giây.

VACA
(theo Spacedaily)