Vệ tinh nghiên cứu Mặt Trăng LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) của NASA mới đây đã tiết lộ thêm một số điều về những khu vực thuộc Bắc và Nam cực thuộc vùng tối của Mặt Trăng, các nhà nghiên cứu cho biết.

Chương trình lập bản đồ Mặt Trăng LAMP (Lyman Alpha Mapping Project) thuộc LRO được phát triển bởi viện nghiên cứu Tây Nam tại San Antonio sử dụng một phương pháp mới để tìm hiểu những khu vực luôn luôn tối trên Mặt Trăng, biến những thứ vô hình thành hữu hình.

Các bản đồ được lập bởi LAMP ở dải sóng tử ngoại cho thấy những vùng tối không được chiếu sáng như các vùng nhận được ánh sáng Mặt Trời mà ta có thể thấy bằng mắt thường. Các vùng tối này có những biểu hiện cho thấy có sự có mặt của nước đóng băng trên bề mặt thiên thể.

Randy Gladstone, tác giả của nghiên cứu cho biết "Kết quả của chúng tôi gợi ý rằng có khoảng từ 1 tới 2% nước đóng băng tại các vùng luôn tối".

Việc tìm thấy nước đóng băng làm giàu thêm sự hiểu biết của chúng ta về lượng nước có mặt trên Mặt Trăng, các nhà nghiên cứu cho biết.

Những khám phá của LRO sẽ là cơ sở rất quan trọng cho tương lại về một căn cứ lâu dài của loài người trên Mặt Trăng. Việc có sự tồn tại của nước và các khoáng chất khác sẽ làm giảm hẳn những tốn kém trong việc vận chuyển vật liệu từ Trái Đất tới căn cứ Mặt Trăng.

VACA
(Theo Spacedaily)