Hôm qua 29/3 NASA đã công bố những bức ảnh đầu tiên chụp bề mặt của Sao Thủy do tàu không gian Messenger gửi về. Messenger là tàu không gian đầu tiên được gửi đến thăm dò bề mặt Sao Thủy kể từ sau tàu Mariner năm 1974. Đây cũng là những bức ảnh chi tiết đầu tiên về bề mặt Sao Thủy mà con người ghi nhận được.


Messenger được phóng năm 2004 và đã tới đích vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, hiện nó đang bay theo quĩ đạo quanh Sao Thủy để chụp ảnh của hành tinh này.

Trong bức hình này là miệng núi Debussy, một miệng núi lớn gần cực Nam của Sao Thủy, đây là bức hình đầu tiên về miệng núi này được chụp trực tiếp từ trên quĩ đạo của hành tinh.

Ở hình dưới mô tả khu vực đang tiếp tục được chụp ảnh bởi Messenger. Vùng tối sát cực Nam của hành tinh là khu vực cho đến nay chưa từng được chụp ảnh.

Ngày 4 tháng 4 Messenger sẽ bắt đầu nhiệm vụ dài ngày của mình, nó sẽ chụp lại 75.000 bức ảnh bề mặt của Sao Thủy.

Theo IB Times