IC 1776

Những vòng xoáy của thiên hà IC 1776 đứng cô lập một cách ngoạn mục trong bức hình này mà kính thiên văn không gian Hubble của NASA và ESA chụp được. Thiên hà này nằm cách chúng ta khoảng 150 triệu năm ánh sáng, trong chòm sao Pisces.

IC 1776 gần đây đã xảy ra một vụ nổ dữ dội - một supernova - được ghi nhận hồi năm 2015 bởi Đài quan sát tìm kiếm supernova Lick - một kính thiên văn tự động quét toàn bộ bầu trời để tim kiếm những hiện tượng ngắn hạn như supernova. Một hệ thống các kính thiên văn tự động như vậy ở khắp thế giới được vận hành bởi cả các nhà thiên văn chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã mang lại nhiều thông tin về những hiện tượng thiên văn ngắn hạn như sự bay ngang qua của các tiểu hành tinh, vi thấu kính hấp dẫn, hoặc là supernova.

Mặc dù không thể nhìn thấy trong bức ảnh này, Hubble đã theo dõi hệ quả của supernova nêu trên (được đặt tên là SN 2015ap) trong hai chương trình quan sát khác nhau, cả hai đều được thiết kế để quét vào tàn dư còn lại của những vụ nổ supernova và qua đó có được hiểu biết chính xác hơn về những sự kiện năng lượng cao này. Nhiều kính thiên văn tự động theo dõi tiếp các supernova được phát hiện để thu được các phép đo sớm về độ sáng cũng như quang phổ của chúng. Việc bổ sung những phép đo ban đầu bằng những quan sát sau này mang lại thêm thông tin về năng lượng còn sót lại của supernova, có thể làm sáng tỏ thêm về cơ chế gây ra những sự kiện dữ dội này của vũ trụ.

R.T
Theo NASA