M1-63

Hình ảnh này được chụp bởi kính thiên văn không gian Hubble của NASA và ESA. Nó là một bức chân dung tuyệt đẹp của M1-63 - một tinh vân hành tinh lưỡng cực trong chòm sao Scutum (Lá Chắn).

Một tinh vân như thế này được hình thành khi ngôi sao ở trung tâm của nó phóng ra một lượng lớn vật chất từ các lớp ngoài, tạo nên một đám mây khí và bụi ngoạn mục.

Các nhà khoa học cho rằng một hệ sao kép ở trung tâm của tinh vân lương cực là thứ có thể tạo nên hình dạng kiểu đồng hồ cát hoặc kiểu cánh bướm như bạn thấy trong hình ảnh này.

Lý do của việc này là vì vật chất từ ngôi sao được phóng ra từ hai cực của nó, kết hợp với tác động từ sao đồng hành để tạo nên cấu trúc hai thùy đặc trưng của những tinh vân như M1-63.

R.T
Theo Phys.org

 

Tham khảo thêm