Asteroid reaching Earth

Một nhà thiên văn ở Đại học Hawaii là David Tholen mới đây đã báo cáo về tình trạng của tiểu hành tinh Apophis trong cuộc họp trực tuyến của Bộ phận phụ trách khoa học hành tinh thuộc Hiệp hội thiên văn học Hoa Kỳ. Trong báo cáo của mình, Tholen đã phác thảo nghiên cứu mà ông cùng nhóm của mình thực hiện liên quan tới quỹ đạo của tiểu hành tinh này và khả năng va chạm của nó với Trái Đất.

Tiểu hành tinh Apophis lần đầu tiên được biết tới bởi các nhà thiên văn vào năm 2004. Rất nhanh sau đó, các nhà thiên văn học đã xác định được quỹ đạo cả nó và phát hiện ra rằng tiểu hành tinh rộng 340 mét này sẽ đi qua gần Trái Đất vào các năm 2029, 2036 và 2068. Nghiên cứu tiếp theo đó cho thấy có một khả năng nhỏ của việc nó sẽ va chạm với Trái Đất và vì thế được coi là một mối đe dọa đáng chú ý.

Gần đây hơn, Tholen và nhóm của ông nhận thấy rằng các nhà nghiên cứu trước đây đã không tính tới hiệu ứng Yarkovsky do các tia từ Mặt Trời bắn phá một bên của tiểu hành tinh. Khi nhiệt tỏa ra khỏi tiểu hành tinh, một lượng nhỏ năng lượng tạo ra sức đẩy ngược lại khiến cho nó xoay đi một chút. Tholen cùng nhóm của mình tính ra rằng hiệu ứng Yarkovsky ở một bên tiểu hành tinh này khiến nó bị dịch đi khoảng 170 mét mỗi năm. Tiếp đó, họ áp dụng việc này vào để tính toán quỹ đạo của Apophis và thấy rằng sự dịch này làm thay đổi đường đi của nó khiến nó tới gần Trái Đất hơn. Ông nhấn mạnh rằng vì việc đó, tiểu hành tinh sẽ không va chạm với Trái Đất vào các năm 2029 và 2036, nhưng 2068 thì có thể sẽ khác. Ông gợi ý rằng các nhà thiên văn sẽ phải chú ý tới Apophis khi ngày hẹn với nó đang tới gần.

Khi mà tin tức về hiểm họa mà Apophis có thể gây ra xuất hiện, thì cũng có những tin tức cho thấy nhân loại đã đạt được những bước tiến mới để bảo vệ hành tinh của mình. Chẳng hạn, sứ mệnh DART của NASA được lên kế hoạch phóng vào năm 2022 sẽ gửi một tàu không gian tới tiểu hành tinh Didymos và sử dụng nó để làm thay đổi đường đi của Dimorphos - một trong những vệ tinh của Didymos.

Tholen nêu rõ trong phát biểu của mình rằng việc nghiên cứu Apophis khi nó đi qua vào năm 2029 sẽ mang lại cho các nhà khoa học ý tưởng tốt hơn về việc liệu nó có thự sự là một hiểm họa vào năm 2068 hay không.

Bryan
Theo Phys.org