Các sao như Mặt Trời có tốc độ quay ở xích đạo có thể nhanh hơn tới 2,5 lần so với ở các vĩ độ cao. Phát hiện này là kết quả thu được của các nhà nghiên cứu ở NYU Abu Dhabi, nó thách thức mô hình hiện tại về sự quay của các sao.

Cho tới nay, chúng ta còn biết rất ít về những đặc điểm chính xác của sự tự quay ở các sao như Mặt Trời. Những gì đã biết chỉ là xích đạo quay nhanh hơn các vĩ độ cao - tương tự như Mặt Trời.

Các nhà khoa học ở Trung tâm khoa học không gian thuộc NYU Abu Dhabi (Cơ sở của Đại học New York ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất) đã sử dụng những quan sát từ nhiệm vụ Kepler của NASA và các phương pháp địa chấn học thiên văn - lĩnh vực nghiên cứu sóng âm bên trong các ngôi sao - để xác định chính xác sự quay của các sao như Mặt Trời mà trước đây chưa có phương pháp khoa học nào khác thực hiện được.

Nghiên cứu của họ cho thấy các sao có khối lượng và độ tuổi tương đương Mặt Trời thì đều có tính chất quay giống như Mặt Trời ở việc vùng xích đạo quay nhanh hơn so với các vĩ độ trung bình và cao. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một điểm khác biệt quan trọng.

Xích đạo của Mặt Trời quanh nhanh hơn vùng vĩ độ trung bình khoảng 10%, trong khi xích đạo của các sao khác dạng đó có thể quay nhanh hơn vùng vĩ độ trung của chúng tới 2,5 lần.

"Đây là điều rất bất ngờ và thách thức rất nhiều mô phỏng hiện tại trong đó gợi ý rằng các sao như vậy không thể có sự khác biệt về sự quay lớn như thế," Othman Benomar - tác giả chính của nghiên cứu đã được công bố trên Science - cho biết.

Katepalli Sreenivasan - nhà khoa học ở Trung tâm khoa học không gian NYU Abu Dhabi - giải thích: "Hiểu về sự khác biệt trong sự quay - một phần của ngôi sao quay nhanh thế nao so với phần còn lại - không chỉ quan trọng trong việc hoàn thiện hiểu biết về hoạt động của các sao, nó cũng sẽ giúp chúng ta có được những cái nhìn sâu sắc hơn về từ trường của chúng."

Từ trường cả Mặt Trời, như chúng ta đã biết, là nguyên nhân của những cơn bão Mặt Trời khổng lồ thường xuyên làm gián đoạn các vệ tinh trên quỹ đạo và làm ảnh hưởng tới lưới điện trên Trái Đất.

Các nhà khoa học đồng ý rằng sự quay của Mặt Trời đóng một vai trò quan trọng đối với từ trường của nó, nhưng những chi tiết chính xác thì vẫn còn là bí ẩn, mặc dù Mặt Trời đã được quan sát và nghiên cứu một cách rất tỉ mỉ.

Sreenivasan bổ sung thêm: "Tìm hiểu thêm về cách mà các sao quay và sinh ra từ trường của chúng có thể giúp chúng ta có được cái nhìn xa hơn về cơ chế của Mặt Trời, quá trình vật lý làm sinh ra từ trường của nó."

Vũ Quang
Theo Space Daily