galaxy

Các nhà thiên văn học đã khám phá ra rằng tất cả các thiên hà dạng đĩa đều quay hết một vòng trong 1 tỷ năm, bất kể chúng lớn nhỏ ra sao.

Trái Đất quay quanh trục của nó một vòng hết một ngày và di chuyển hết một vòng quỹ đạo quanh Mặt Trời hết một năm. Các thiên hà cũng có chu kỳ của chúng.

Giáo sư Gerhardt Meurer ở Trung tâm nghiên cứu thiên văn vô tuyến quốc tế (ICRAR), chi nhánh tại Đại học Tây Australia (UWA) nói: "Bất kể một thiên hà rất lớn hay rất nhỏ, nếu bạn có thể ngồi trên rìa của đĩa chính của nó khi nó quay, bạn sẽ mất khoảng 1 tỷ năm để đi được một vòng."

Meurer cho biết bằng cách sử dụng cơ sở toán học đơn giản, bạn có thể thấy rằng mọi thiên hà với cùng kích thước thì có cùng mật độ trung bình.

"Phát hiện này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế của các thiên hà. Bạn sẽ không tìm thấy một thiên hà đặc quay nhanh hơn trong khi một thiên hà cùng kích thước nhưng có mật độ nhỏ hơn thì quay chậm hơn," ông nói.

Meurer và nhóm của ông cũng tìm thấy bằng chứng về việc các sao già hơn tồn tại ở rìa ngoài của các thiên hà.

"Dựa trên các mô hình đã có, chúng tôi trông đợi việc tìm thấy một vùng mỏng chứa sao trẻ ở ngay rìa của các đĩa thiên hà mà chúng tôi nghiên cứu," Meurer nói. "Nhưng thay vì chỉ tìm thấy khí và các sao mới hình thành ở rìa các đĩa đó, chúng tôi cũng tìm thấy một số lượng đang chú ý sao già hơn cùng ở cùng với sao trẻ và khí liên sao."

"Đây là một kết quả quan trọng bởi biết về điểm kết thúc của một thiên hà đồng nghĩa với việc các nhà thiên văn chúng tôi có thể giới hạn các quan sát của mình và không lãng phí thời gian, nỗ lực và năng lượng cho các máy tính để nghiên cứu dữ liệu từ những nơi xa hơn điểm này.

Như vậy nhờ khám phá này, chúng tôi giờ đây đã biết rằng các thiên hà quay theo chu kỳ 1 tỷ năm, với một rìa mỏng chứa hỗn hợp khí liên sao và cả sao già lẫn sao trẻ."

Giáo sư Meurer cho biết thế kệ kính thiên văn vô tuyến tiếp theo, như tổ hợp kính rộng 1 km² (SKA) sắp được xây dựng sẽ mang lại lượng dữ liệu khổng lồ, và biết chính xác rìa của một thiên hà sẽ giúp giảm được rất nhiều năng lượng cho việc xử lý dữ liệu.

"Khi SKA hoạt động vào thập kỷ tới, chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ tối đa để nghiên cứu hàng tỷ thiên hà mà những kính thiên văn này sẽ có thể quan sát," ông nói.

Tuấn Phong

Theo Space Daily