Galaxies

Các nhà khoa học Australia đã khám phá ra lý do các thiên hà khối lượng lớn trong những tập hợp nhiều thiên hà có tốc độ quay chậm hơn so với những láng giềng nhẹ hơn của chúng.

"Trái ngược với suy nghĩ trước đây, tốc độ quay của thiên hà được quyết định bởi khối lượng của nó, chứ không phải ở việc những láng giềng của nó đông đúc thế nào." - Tác giả chính của nghiên cứu là Phó giáo sư Sarah Brough ở Đại học New South Wales, Sydney và Trung tâm Vật lý thiên văn ARC cho biết.

Khám phá này dựa trên việc nghiên cứu chi tiết hơn 300 thiên hà. Nghiên cứu đã được công bố mới đây trên Astrophysical Journal.

Để đo tốc độ quay của các thiên hà, các nhà nghiên cứu sử dụng một thiết bị gọi là Quang phổ kế tổng thể đa đối tượng của Đài quan sát thiên văn Australia - Sydney (để cho ngắn gọn, thiết bị này được viết tắt là SAMI) đặt trên kính thiên văn Anglo-Australia ở phía Đông nước này.

SAMI theo dõi các thiên hà, thu lấy quang phổ quang học từ 61 điểm trên bề mặt quan sát được của mỗi thiên hà và mỗi lần tiến hành như vậy trên 13 thiên hà cùng lúc.

"Chúng tôi muốn biết những cơ chế nào thực sự chi phối sự tiến hoá của các thiên hà," Tiến sĩ Matt Owers ở Đài quan sát thiên văn Australia và Đại học Macquarie, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.

Phát hiện mới này đi ngược lại với những nghiên cứu trước đây được thực hiện trên số lượng thiên hà ít hơn mà qua đó đã cho rằng tốc độ quay của thiên hà phụ thuộc vào các thiên hà khác trong khu vực lân cận của nó.

Theo Brough, những kết luận trước đây là không chính xác. "Một khi bạn tính đến vai trò quan trọng của khối lượng, không thấy có liên kết nào giữa tốc độ quay của thiên hà và môi trường quanh nó." - bà nói.

Tuấn Phong

Theo Science Daily