Hai nhóm nghiên cứu thiên văn đã sử dụng tổ hợp kính milimet/hạ-milimet Atacama (ALMA) ở Chile để phát hiện được phân tử hữu cơ phức tạp tiền sinh học methyl isocyanate (CH3NCO) trong hệ sao IRAS 16293-2422.Một trong hai nhóm nghiên cứu được đứng đầu bởi Rafael Martín-Doménech tại Trung tâm Sinh học thiên văn Madrid (Tây Ban Nha) và Víctor M. Rivilla tại Đài quan sát Vật lý thiên văn Arcetri ở Florence (Italia). Nhóm còn lại đứng đầu bởi Niels Ligterink tại Đài quan sát Leiden, Hà Lan và Audrey Coutens tại Đại học London, Anh.

"Hệ sao này dường như vẫn dang trong giai đoạn hình thành! Sau khi phát hiện ra đường, chúng tôi đã tìm thấy methyl isocyanate. Nhóm phân tử hữu cơ này có liên quan đến sự tổng hợp các peptide và amino acid - những cơ sở sinh học cơ bản của sự sống như chúng ta biết," Niels Ligterink và Audrey Coutens giải thích.

Khả năng quan sát của ALMA cho phép cả hai nhóm nghiên cứu quan sát những phân tử này ở nhiều bước sóng khác nhau trong toàn bộ dải quang phổ vô tuyến. Họ tìm thấy những dấu hiệu hóa học độc nhất của chúng ở khu vực đặc và nóng phía trong cái kén của khí và bụi bao quanh những ngôi sao trẻ đang trong những giai đoạn tiến hóa đầu tiên. Mỗi nhóm đều xác định và phân tách những dấu hiệu của phân tử methyl isocyanate. Tiếp đó họ sử dụng mô hình máy tính và các thí nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm để xác định nguồn gốc của những phân tử này.

Trái Đất và các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời được tạo thành từ vật chất sót lại sau khi Mặt Trời hình thành. Việc nghiên cứu những tiền sao dạng Mặt Trời có thể mở ra một cửa số mới vào quá khứ cho các nhà thiên văn học và giúp họ quan sát những điều kiện tương tự đã dẫn tới sự hình thành Hệ Mặt Trời của chúng ta hơn 4,5 tỷ năm trước.

Rafael Martín-Doménech và Víctor M. Rivilla bình luận: "Chúng tôi đặc biệt vui mừng về kết quả này vì những tiền sao này rất tương tự với Mặt Trời ở giai đoạn đầu của nó, với những điều kiện phù hợp để hình thành những hành tinh cỡ Trái Đất. Với việc tìm ra những phân tử tiền sinh học trong nghiên cứu này, chúng tôi giờ đây có thể có thêm một mảnh ghép để hiểu hơn về cách mà sự sống đã tới với hành tinh của chúng ta."

Miels Ligterink tỏ ra hài lòng với những kết quả tới từ phòng thí nghiệm: "Bên cạnh việc phát hiện ra những phân tử này, chúng tôi còn muốn hiểu về cách chúng đã hình thành. Những thí nghiệm của chúng tôi cho thấy methyl isocyanate thực tế có thể được tạo thành trên những hạt băng ở điều kiện rất lạnh - tương tự như điều kiện trong không gian liên sao. Việc đó cho thấy rằng phân tử này - cũng như những liên kết peptide cơ bản - có thể tồn tạo ở gần như mọi sao trẻ dạng Mặt Trời."

L.C
Theo Science Daily