Dường như chỉ mới hôm qua tàu New Horizons vừa gửi về những hình ảnh của Pluto khi nó lướt ngang qua phía trên bề mặt hành tinh lùn này. Giờ đây, tàu không gian đã tới gần hơn với nhiệm vụ mới của nó và đêm mùng 3 tháng 4 vừa qua nó đã chạm một mốc mới.

Sau khi đi khỏi Pluto, New Horizons đã di chuyển 782,45 triệu km, tức là đã được nửa đường để tới với mục tiêu tiếp theo của nó.

Theo Alan Stern, nhà nghiên cứu của dự án New Horizons, tàu không gian này được dự kiến sẽ bay ngang qua thiên thể 2014 MU69 trong vành đai Kuiper vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, và sẽ lập kỷ lục về "thế giới xa nhất từng đường khám phá trong lịch sử nền văn minh."

MU69 là một thiên thể thuộc loại "cổ điển" của vành đai Kuiper, có nghĩa là nó có tâm sai nhỏ và quỹ đạo của nó ở xa hơn Sao Hải Vương mà không chịu bất cứ tác động nào về quỹ đạo bởi hành tinh này. Nó đã được phát hiện bởi kính thiên văn không gian Hubble vào tháng 6 năm 2014 và được nhóm dự án New Horizons chọn làm mục tiêu tiếp theo cho tàu không gian này vào tháng 8 năm 2015. Hình ảnh chi tiết của MU69 rất khó được quan sát, ngay cả với kính Hubble, nhưng nó được ước tính rằng có đường kính không tới 45km.

Hal Weaver - nhà khoa học tham gia dự án New Horizons - cho biết việc bay qua thiên thể tiếp theo này sẽ là một sự kiện lớn.

"Bay qua MU69 vào tháng 1 năm 2019 sẽ là sự kiện lớn đối với chúng tôi, nhưng New Horizons thực sự là một nhiệm vụ rộng hơn để khám phá vành đai Kuiper. Ngoài MU69, chúng tôi có kế hoạch nghiên cứu hơn hai chục thiên thể Kuiper khác (các KBO) để xác định môi trường của bụi và các hạt mang điện trong vành đai này."

Sau hai năm rưỡi liên tục thu thập dữ liệu, tàu không gian sẽ được nghỉ ngơi một chút khi mà nó bắt đầu bước vào trạng thái ngủ động suốt 157 ngày bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 4.

Ở khoảng cách 5,7 tỷ kilomet, New Horizons vẫn đang hoạt động bình thường và đã sẵn sàng cho một chuyến bay lớn phía trước.

Bryan
Theo Astronomy