Đại học quốc gia Australia (ANU) là một phần của nhóm nghiên cứu thiên văn học quóc tế đã phát hiện ra một trong những siêu cụm thiên hà lớn nhất vũ trụ ở ngay gần thiên hà Milky Way của chúng ta.

 

Giáo sư Matthew Colless ở ANU nói rằng siêu cụm thiên hà Vela trước đây không được phát hiện do nó bị che khuất bởi khí và bụi của Milky Way. Đây là một cấu trúc rất lớn mà khối lượng của nó gây ảnh hưởng trực tiếp lên chuyển động của thiên hà chúng ta.

"Đây là một trong những vùng tập trung thiên hà lớn nhất vũ trụ - có lẽ là lớn nhất trong khu vực lân cận của Milky Way, nhưng điều đó cần được xác minh qua những nghiên cứu sâu hơn," Giáo sư Colless nói.

"Hấp dẫn của siêu cụm Vela có thể giải thích sự khác biệt giữa những chuyển động của Milky Way đã do được với chuyển động được dự đoán trước đây dựa trên sự phân bố thiên hà."

Giáo sư Colless sử dụng kính thiên văn Anglo-Australia đẻ đo khoảng cách rất nhiêu thiên hà và qua đó xác nhận các dự đoán về siêu cụm thiên hà Vela. Ông cũng hỗ trợ việc ước tính hiệu ứng mà siêu cụm này tác động lên chuyển động của Milky Way.

Nghiên cứu có sự tham gia hợp tác của các nhà thiên văn học tại Nam Phi, Australia và châu Âu. Hai khảo sát mới của Australia sẽ khởi đọng vào năm 2017 và sẽ xác nhận kích thước của siêu cụm thiên hà Vela.

"Khảo sát quang học Taipan sẽ đo khoảng cách ở phạm vi lớn hơn quanh Vela, trong khi đó khảo sát vô tuyến WALLABY sẽ có thể nhìn xuyên qua những vùng đậm đặc nhất của Milky Way để nhìn vào trung tâm của siêu cụm," Colless nói.

L.C
Theo Science Daily