multiverse

Thế giới chúng ta đang biết không phải là vô hạn, đó là những gì mà vũ trụ học ngày nay đã nói cho chúng ta biết. Vậy nó có phải là tất cả không? Người ta sẽ luôn thắc mắc rằng "nếu vũ trụ hữu hạn, thì nó phải là một phần của một cái gì đó?". Những thắc mắc như vậy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cho dù một ngày kia có thể ta sẽ biết cái gì nằm ngoài biên giới của vũ trụ... 

Inflationary universe

Thế kỉ 20, nhân loại đã đi những bước đi quan trọng nhất so với toàn bộ lịch sử trước đó trong việc khám phá và giải thích về vũ trụ. Lý thuyết về vụ nổ lớn (Big Bang) được thừa nhận bằng nhiều chứng cứ thực nghiệm, dù vậy nó sẽ không thể cho ta một bức tranh hoàn chỉnh nếu như không có sự bổ sung của mô hình lạm phát. 

Antimatter

Sự ra đời của vật lý học tương đối của Einstein đã cho chúng ta hiểu hơn về vật chất xung quanh, về tính chất sóng của hạt và tính chất hạt trong mỗi sóng. Nó cũng là cơ sở để phát hiện ra một dạng vật chất đặc biệt, liên quan nhưng trái ngược và đối xứng với tất cả những dạng vật chất hàng ngày chúng ta có thể cảm biết : phản vật chất.

Có gì hạn chế trong cơ học cổ điển Newton ?
Trước khi tìm hiểu về thuyết tương đối, chúng ta hãy thử xem lại đôi chút về các luận điểm cơ bản về không gian và thời gian trong cơ học cổ điển Newton và suy xét xem có điểm gì chưa đạt yêu cầu trong các luận điểm này khi suy xét kĩ hơn về bản chất của không gian, thời gian và của vũ trụ.

Big Bang

Vũ trụ tồn tại và tiến hoá! Điều này thật đơn giản.Nhưng để những kiến thức này trở nên quen thuộc với một bộ phận nhân loại như ngày nay thì đã phải trải qua một khoảng thời gian khá dài. Ngày nay mô hình Big Bang (vụ nổ lớn) như chúng ta sẽ nhắc tới dưới đây được thừa nhận rộng rãi, và thông qua đó chúng ta hiểu được phần nào sự ra đời của vũ trụ, hiểu được tại sao chúng ta có mặt trên thế giới này.