Cyber Sky download bản dùng thử 30 ngày tại http://www.cybersky.com/
để chỉnh tọa độ nơi bạn quan sát,trước hêt phải tìm hiểu tọa độ nơi bạn quan sát là gì.Có thể dùng bản đồ để xác định,hoặc dùng bản đồ trực tuyến ,ví dụ ở Việt Nam basao.com.vn ,chọn chuyên đề Việt Nam  , chọn tỉnh của bạn,tìm huyện,tìm xã,..
Để xác định tọa độ, di chuột vào vùng bạn sẽ quan sát bầu trời tại đó.Kết quả tọa độ sẽ hiện ra ở góc trái phía dưới ...

http://basao.com.vn/MAP/VN_DOLMap/home_atlas64tinh.asp


Bây giờ mở Cybersky ra,
Vào Location chọn location... hoặc bấm Ctrl+G
Hộp thoại sẽ mở ra như hình dưới

Như trong hình bạn đã thấy tôi thêm địa danh VietNam,Thanh Hoa,Tinh Gia
muốn thêm địa danh bạn cần quan sát bầu trời,bấm vào nút " add"
Sẽ có một hộp thoại nữa hiện ra:

Mục Name điền vào đó địa danh,nếu ở Việt Nam thì điền là VietNam/Tỉnh của bạn/Huyện/xã/... tùy bạn chọn.Ví dụ VietNam/Thanh Hoa/Tinh Gia ( đến Tĩnh Gia là cấp huyện)
Mục Longitude là Kinh Độ
Mục Latitude là Vĩ độ

Chọn North nếu ở bán cầu Bắc,South nếu ở bán cầu Nam
Chọn Earth nếu ở phương Đông,West nếu ở phương Tây
Mục Time Zone chọn múi giờ GMT+ nếu Việt Nam là GMT+7
sau đó bấm OK
Bây giờ muốn đến vị trí nào vào
Vào Location chọn location... hoặc bấm Ctrl+G
Mục Location sẽ có địa danh của bạn,bấm vào đó và chọn OK
Cybersky sẽ mô phỏng bầu trời nơi bạn ở.