Dark history of the Solar System

Hệ Mặt Trời của chúng ta ra đời cách đây đã hơn 4,5 tỷ năm. Mặc dù chúng ta đang có một hành tinh tuyệt vời để sinh sống, nhưng thực tế là cả hệ hành tinh này đã trải qua một lịch sử đầy dữ dội với đầy biến cố. Những va chạm khủng khiếp đã xảy ra hàng tỷ năm trước, phá hủy nhiều hành tinh anh em của Trái Đất, để rồi cuối cùng định hình một Hệ Mặt Trời như ta biết ngày nay.

Video dưới đây là một tập phim trong series phim khoa học How the Universe works, có tên gốc trong tiếng Anh là Dark history of the Solar System. Tập phim sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích về lịch sử của hệ hành tinh chúng ta, cũng như phân tích của nhiều nhà khoa học về các mô hình và giả thuyết được đề ra để giải thích cho sự hiện diện ngày nay của Trái Đất và các hành tinh.

Phim thuộc bản quyền của Discovery Channel/Science Channel. Phụ đề được dịch ra tiếng Việt bởi nhóm dịch của VACA.

 

 

Độc giả có thể tìm hiểu thêm các thông tin cơ bản khác về Hệ Mặt Trời trong danh mục bài viết: Hệ Mặt Trời.

VACA