sudial

Hàng ngày, Mặt Trời đều chuyển động lướt qua vòm trời của chúng ta. Một nửa thời gian sống của chúng ta được Mặt Trời soi sáng. Cũng nhờ có Mặt Trời, chúng ta mới có khái niệm về thời gian trong ngày. Vị trí của Mặt Trời trên bầu trời trong ngày do đó cũng cho chúng ta biết về giờ giấc của ngày. Đồng hồ Mặt Trời là dụng cụ cho phép tính ra giờ một cách tương đối chính xác dựa trên vị trí của Mặt Trời.