Dưới đây là video ghi lại các phần chính trong Hội thảo "Ngày hội thiên văn học Việt Nam" (Vietnam Astronomy Festval/VAF) ngày chủ nhật 25/3 vừa qua. Các độc giả yêu thiên văn không có dịp tham gia nhưng có quan tâm tới các nội dung trong hội thảo có thể tham khảo các doạn video này.

 

Các video dưới đây được thực hiện bởi anh Nguyễn Thành Tân, thành viên CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA)

Diễn văn khai mạc hội thảo.
Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ tịch VACA
Thạc sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, phó trưởng ban thông tin và phổ biến kiến thức Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) phát biểu về hoạt động khoa học nghiệp dư tại Việt Nam
Giáo sư Chu Hảo, giám đốc NXB Tri thức chia sẻ về công tác nghiên cứu khoa học và tầm quan trọng của khoa học cơ bản trong thế giới hiện đại. Do băng ghi hình hết giữa chứng không kịp thay, nên chúng tôi rất tiếc chỉ ghi lại được một đoạn đầu phần nói chuyện của giáo sư Chu Hảo.

Các thuyết trình chính của hội thảo
1. Sự kì diệu của vũ trụ và mục đích của Vật lý thiên văn hiện đại
Diễn giả: Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ tịch VACA
Nội dung chính: Vị trí của chúng ta trong vũ trụ, sự vĩ đại và kĩ diệu của vũ trụ, ý nghĩa của nghiên cứu thiên văn, vũ trụ trong đời sống và mục đích chính của vật lý thiên văn ngày nay.
2. Dự án F1 của FPT
Diễn giả: Vũ Trọng Thư, trưởng phòng nghiên cứu FSpace, đại học FPT
Nội dung chính: giới thiệu quá trình chế tạo và nghiên cứu của F1, ý nghĩa của việc nghiên cứu không gian tại Việt Nam.
3. Ngày tận thế dưới cái nhìn của Thiên văn học
Diễn giả: Phạm Vũ Lộc, VACA
Nội dung chính: Các kịch bản ngày tận thế phổ biến và ý nghĩa khoa học của chúng
VACA