Một tiện ích rất đơn giản, nhỏ gọn nhưng không kém phần hữu ích để xác định chính xác vị trí và các thời điểm đặc biệt trong tháng của Mặt Trăng. Xin tặng các độc giả yêu thiên văn nhân sự kiện quan sát Nguyệt thực toàn phần ngày 10/12/2011.

 

Lunar Colongitude là một ứng dụng cho bạn biết chính xác vị trí (tính theo RA và DEC) của Mặt Trăng trên thiên cầu vào một thời điểm xác định mà bạn chọn, pha của Mặt Trăng khi đó, thời điểm chính xác tới phút của các pha đặc biệt như new moon (trăng đầu tháng/không trăng), full moon (vị trí tròn cực đại), 2 lần bán nguyệt ... Dữ liệu được thiết kế chính xác cho phép bạn theo dõi thông các thông tin nêu trên về Mặt Trăng suốt từ năm 1989 tới năm 2020.

Download tiện ích này tại địa chỉ sau:
http://www.twesley.com/~astro/colong.htm

Lưu ý: bạn chỉ cần khởi động là có thể sử dụng ngay, không cần cài đặt. Chương trình rất nhẹ nên bất cứ máy tính hay điện thoại nào có hỗ trợ chạy *.exe đều có thể chạy được dễ dàng.

VACA xin giới thiệu cùng độc giả.