Tài liệu tuyệt vời của tác giả Ronald Stoyan phát hành năm 2008. Toàn bộ cuốn sách là lịch sử quan sát, ghi chép và lập danh sách các tinh vân của Charles Messier, các quan sát bổ sung trong nhiều năm tiếp sau và danh sách chính thức đến ngày nay.

 

Tài liệu tuyệt vời của tác giả Ronald Stoyan phát hành năm 2008. Toàn bộ cuốn sách là lịch sử quan sát, ghi chép và lập danh sách các tinh vân của Charles Messier, các quan sát bổ sung trong nhiều năm tiếp sau và danh sách chính thức đến ngày nay.

Sách được viết bằng tiếngd Anh, trình bày với văn phong khá hấp dẫn và dễ hiểu cùng nhiều hình ảnh minh họa đẹp mắt. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Số trang: 372
Dung lượng: 34.6 MB
Kiểu file: PDF

Download: https://hotfile.com/dl/151853000/435bde6/vaca-books058.pdf.html
Password: thienvanvietnam.org

Độc giả có thể tìm hiểu qua về các tinh vân và thiên hà trong danh mục của Messier tại đây:
Danh mục tinh vân của Charles Messier

 

VACA