Chương trình này cho phép bạn tính toán quĩ đạo, vị trí và các khoảng cách tương đối chính xác của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh cùng với chức năng quen thuộc là quan sát bầu trời qua đồ họa 3D khá đẹp và dễ sử dụng.
Đặc biệt, chương trình hỗ trợ bạn việc sử dụng trực tiếp các kết quả thu được qua việc convert kết quả sang các dạng file Excel, HTML hay XML.

Download